FACEBOOK TWITTER YOUTUBE
           
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  STAND UP COMEDY - Fascisti su Tinder
  regia di Daniele Fabbri
 
 

 

Il nuovo one man show di

Daniele Fabbri

 
  

SCHEDA   DATE     PRESS   BIGLIETTI   ACQUISTA ON LINE